Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 7 maja  odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznego Komitetu Lewicy 100-lecia Niepodległości.  Zgromadzeni Członkowie Komitetu dokonali  –  poprzez głosowanie – wyboru przewodniczącego Komitetu. Został nim jednogłośnie Aleksander Kwaśniewski – prezydent Rzeczypospolitej w latach 1995-2005. Na Jego wniosek wybrano także sekretarzy Komitetu: Danutę Waniek i Krzysztofa Janika.

Następnie zebrani wysłuchali informacji Jerzego Wenderlicha o stanie prac nad budową pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Wybrano już lokalizację tego pomnika (na skwerku przy placu na Rozdrożu, pomiędzy al. Szucha a Trasą Łazienkowską), dokonano wyboru autora pomnika. Został nim artysta-rzeźbiarz pan Jacek Kucaba – rekomendowany przez śp. Mariana Koniecznego, pracownik naukowy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wszystko wskazuje na to, że realnym jest odsłonięcie pomnika w listopadzie br.

W części naukowej  spotkania prof. Andrzej Mencwel mówił o ewolucji ideałów lewicy; prof. Jerzy Bralczyk o zmianie języka publicznego w ostatnim stuleciu, a prof. Jerzy Kornaś  o modernizacji państwa polskiego i wkładzie lewicy w myśl państwową. Teksty tych wystąpień będą przez nas udostępnione na stronie internetowej.

Ostatnim punktem obrad był panel dyskusyjny – prowadzony przez Jana Ordyńskiego – w którym udział wzięli: Anna Skrzypek – Claassens, Beata Moskal-Słaniewska, Sebastian Gajewski i Maciej Gdula. Uczestnicy panelu próbowali odpowiedzieć na pytanie, na ile historia ostatnich stu lat może być „nauczycielką życia”, dla nas wszystkich, w tym dla polityki współczesnej. Opinie panelistów były bardzo ciekawe, czasem kontrowersyjne, wywołując  riposty ze strony uczestników posiedzenia.

Wątki podniesione w trakcie posiedzenia Komitetu będą kontynuowane i rozwinięte na jesiennej Konferencji naukowej, którą Komitet zorganizuje.

Komitet zdecydował także o otwartości swojego składu. Każdy obywatel Rzeczpospolitej będzie mógł zostać jego członkiem i uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w jego pracach.

NEWSLETTER

FreshMail.pl