Organizowanie się kobiet do współuczestnictwa w działaniach bojowych.
Tuż przed wybuchem wojny, w roku 1913, na terenie zaborurosyjskiego, w konspiracji, powstała patriotyczna Liga KobietPogotowia Wojennego (LKPW). Inicjatorkami jej powstania były kobiety z różnych obozów politycznych, a wśród nich: Izabela Moszczeńska (wówczas związana z PPS), Jadwiga Marcinowska (PPS), Teresa Ciszkiewiczowa i Helena Ceysingerówna z LigiNarodowej, które wcześniej ze sobą współpracowały w Kole Kobiet Korony i Litwy, a w 1905r były organizatorkami strajku młodzieży w Królestwie Polskim. W zbliżającej się wojnie jej członkinie postrzegały szansę na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

CAŁY ARTYKUŁ DO POBRANIA