Polityczne uwarunkowania  powstania Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Po wyborach z 4 czerwca 1989r.  miejscem, na którym skupiała się uwaga polskiej opinii publicznej stał się dwuizbowy parlament,  składający się na mocy ustaleń „okrągłego stołu” z Sejmu i Senatu. Na fali przemian politycznych w Polsce wybuchła wówczas wolność słowa, w czasach PRL traktowana jako dobro ściśle reglamentowane m.in. poprzez obecność państwowej cenzury. Z możliwości swobodnego wypowiadania poglądów korzystali  w pełni posłowie X kadencji Sejmu („kontraktowego”) i senatorowie I kadencji. Obrady obu izb  były wówczas w społeczeństwie  uważnie obserwowane i szeroko komentowane. W toku licznych  dyskusji pojawiały się nowe hasła, nawiązujące do zachodnioeuropejskich  wartości demokratycznych (n.p. do pluralizmu). Jednakże otwarte spory polityczne ujawniały nie tylko nadzieje na nową jakość życia społeczno-politycznego, bowiem odzyskiwane w przyspieszonym tempie wolności polityczne  stymulowały gwałtowny powrót  ideologii i nurtów politycznych, które w okresie PRL były nieobecne w przestrzeni publicznej.  Spektakularnym przykładem tej tendencji  była reaktywacja  różnych odcieni nurtów  konserwatywnych,  z  narodowo-radykalnymi włącznie, którym  pluralizm wyraźnie posłużył do organizowania  się na nowo w życiu społeczno-politycznym.

CAŁY ARTYKUŁ DO POBRANIA