W Kielcach w dniu 12 czerwca 2018 roku odbyło się poszerzone posiedzenie Rady Świętokrzyskiego Forum Sympatyków Lewicy w którym uczestniczył honorowy prezes tego gremium prof. Jerzy Jaskiernia oraz członkowie kieleckich „Pokoleń”.

Omówiony i przyjęty został plan pracy do końca 2018 roku. Szczególne zadania na najbliższy okres to: aktywny udział sympatyków w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów samorządowych.

Forum postanowiło aktywnie włączyć się do uczczenia 100-Rocznicy uzyskania niepodległości, powołując wojewódzki honorowy komitet organizacyjny, któremu przewodniczył będzie prof. Andrzej Kozera.

Zorganizowane będzie również spotkanie z działaczami lewicy i byłymi posłami na Sejm RP, którzy 20 lat temu inspirowali społeczeństwo do obrony województwa świętokrzyskiego, którego likwidację przegłosowali w Sejmie posłowie AWS. Jak pamiętamy, tę ustawę zawetował Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

W dyskusji podkreślono konieczność pokazywania dorobku Polski Ludowej, który to obecnie jest dezawuowany przez aktualnie rządzących. Przejęty został proces wychowania historycznego przez podporządkowane środki masowego przekazu. Następują zmiany w programach szkolnych.

W dyskusji przedwyborczej musimy szerzej pokazywać udział lewicy w przeprowadzeniu zmian ustrojowych ostatniego dwudziestolecia.

Powiew nadziei powinien sprzyjać wzrostowi zaufania dla lewicy.

Obradami kierował przewodniczący FORUM Adam Łącki.

NEWSLETTER

FreshMail.pl