21 lipca 2018 roku, o godz. 12.00 pod Pomnikiem Żołnierza I Armii Wojska Polskiego, na skwerze przy ul. Andersa 13 odbyło się składanie wieńców i kwiatów z okazji 74. rocznicy powołania JEDNOLITEGO ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO, Dekretem nr 3 Krajowej Rady Narodowej, dnia 21 lipca 1944 roku.

Słowo wstępne w sposób interesujący i kompetentny wygłosił
mjr w st. spocz. inż. KAZIMIERZ RDZANEK, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga.

Wieńce i kwiaty złożyły m.in. delegacje:

 • Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga;
 • Ambasady Federacji Rosyjskiej;
 • Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód;
 • Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
 • Środowiska Synów Pułku;
 • Środowiska Armii Ludowej;
 • Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa;
 • Związku Weteranów i Rezerwistów WP;
 • Stowarzyszenia „Pokolenia” (najliczniejsza delegacja);
 • Związku Emerytów Policyjnych;
 • Związku Spadochroniarzy;
 • Warszawskiego Środowiska Tradycji LWP.

Twórcą Pomnika Żołnierza I Armii Wojska Polskiego był  prof. Ksawery Dunikowski.

Nad przestrzeganiem ceremoniału wojskowego czuwał ppłk dypl. Bogdan  Pokrowski.

Foto: A. Nowacka, Cz. Pilarz