Wczoraj  uczestniczyłam  w ciekawym spotkaniu w Lublinie: z inicjatywy dr Bartosza Rydlińskiego, kierującego dziś lewicowym Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, obchodziliśmy uroczyście 100. rocznicę powstania u progu II Rzeczypospolitej pierwszego ludowego rządu polskiego. Rzecz się działa w wypełnionej po brzegi  sali Rady Wydziału Politologii UMCS, przy stołach zasiedli w odświętnym nastroju  członkowie PPS i SLD w Lublinie.  Przedmiotem rozważań zaproszonych do dyskusji panelistów (wśród nas był Rektor UMCS  – prof. St.Michałowski) była treść „Manifestu do ludu polskiego” z 7 listopada 1918 r. Przyjechał na to spotkanie Andrzej Ziemski – redaktor naczelny „Przeglądu Socjalistycznego”, na którego łamach odżywają analizy,  informacje i historia  niegdysiejszej Polskiej Partii Socjalistycznej, z której tradycjami czuję się głęboko związana. Uczestniczył w nim również Przewodniczący SLD – Włodzimierz Czarzasty.

Prowadzący spotkanie dr B. Rydliński zadał wszystkim pytanie, co z zapowiedzi Manifestu pozostało aktualne. I okazało się, że bardzo dużo, że niektóre ówczesne postulaty realizować trzeba dziś  od nowa (n.p. świeckość szkolnictwa publicznego, ochronę prawa pracy, prawa kobiet). Dla mnie prezentowane rozważania były bardzo interesujące, byłam zadowolona, że uczestniczę w rzadkiej dziś dyskusji na tematy ideologiczne.

Przy okazji poznałam nowych ludzi i odświeżyłam dawne znajomości. Cieszyłam się, że lubelskie SLD odniosło sukces w wyborach samorządowych. Mam również nadzieję, że w najbliższej przyszłości Centrum I. Daszyńskiego zainauguruje kolejne spotkania na temat naszych tradycji i wartości ideowych. Mam również nadzieję, że nie tylko w Lublinie.

Danuta Waniek