Szanowni Państwo!

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi planami,  zapraszamy na uroczystą sesję  o charakterze popularno-naukowym , poświęconą 100 rocznicy  uzyskania przez Polki praw wyborczych, których źródłem były  decyzje polityczne  pierwszych lewicowych rządów, kierowanych w listopadzie 1918 r. kolejno przez  Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego. Debata  nosi tytuł:

Bieg przez historię: Polki wczoraj, dziś i jutro. Refleksje w setną rocznicę uzyskania praw wyborczych.

Sesja odbędzie się 28 listopada 2018 r. w Warszawie, w Sali Konferencyjnej   NOT, ul. T. Czackiego 3/5.

Początek obrad o godz. 10:30.

PROGRAM SESJI:

Program uroczystej  sesji w 100. rocznicę  uzyskania przez Polki praw wyborczych. Warszawa, 28 listopada 2018r.

BIEG PRZEZ HISTORIĘ : POLKI   WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO.  REFLEKSJE   W  SETNĄ ROCZNICĘ  UZYSKANIA  PRAW WYBORCZYCH.

Komitet Honorowy: Izabela Sierakowska, Robert Biedroń, Agata Czarnacka, Krzysztof Janik, Małgorzata Niewiadomska-Cudak,  Katarzyna Kądziela, Sławomir Wiatr, Jolanta Banach, Jerzy Wenderlich, Małgorzata Winiarczyk – Kossakowska, Danuta Waniek, Andrzej Ziemski.

Godz. 10:30 Otwarcie sesji : Krzysztof JANIK, Danuta WANIEK

Panel I. Polka-obywatelka

1. Patriotyzm Polek na przełomie XIX i XX w. Bóg – Honor  – Matczyzna? Dr Małgorzata Tkacz-Janik, pełnomocnik Kongresu Kobiet ds. obchodów stulecia praw kobiet.

2. Co to znaczy być obywatelką? Koncepcje partycypacji kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej- kilka refleksji”. Dr Dobrochna Kałwa, IH Uniwersytet Warszawski.

3. Prekursorki w męskim świecie. O pierwszych kobietach w polskim wolnomularstwie”,  prof. dr. hab. Anna  Kargol, Krakowska Akademia im. A.Frycza Modrzewskiego.

Panel prowadzi Danuta WANIEK,

Godz.10.45-11,45.

Panel II. Niedokończona emancypacja. Lata 1944-1989.

  1. Awans społeczny i zawodowy kobiet w Polsce Ludowej- perspektywa krytyczna, dr Natalia Jarska. IH PAN
  2. Równe prawa i nierówne obowiązki. Emancypacja w życiu codziennym. Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, IBL PAN.
  3. Dlaczego PZPR nie dopuszczała kobiet na szczyty władzy politycznej („aktywistka z klucza”)? red. Janusz Rolicki/Katarzyna Kądziela.
  4. Z jakim kapitałem  społecznym  Polki  wchodziły w nową rzeczywistość ustrojową po 4 czerwca 1989 roku?  prof. dr hab. M. Niewiadomska-Cudak .

Panel prowadzi  Małgorzata SZMAJDZIŃSKA

Godz. 11,45-13,05

Przerwa na posiłek, kawę  i herbatę –godz. 13,05- 13, 30.

Panel III. Temat: Dlaczego masowy  ruch wolnościowy , jakim była „Solidarność” nie  poparł  aspiracji  emancypacyjnych   kobiet?

  1. Z jakich przyczyn Sekcja Kobieca NSZZ „Solidarnoścć” w odniesieniu do praw kobiet przyjęła kurs konserwatywny? Małgorzata Tarasiewicz, założycielka Sekcji Kobiecej NSZZ „Solidarność”.
  2. Czym była w ruchu kobiecym lat  90.  Parlamentarna Grupa Kobiet? dr Barbara  Labuda.
  3. Zofia Kuratowska , Olga Krzyżanowska   jako   wzorce aktywności politycznej  kobiet , prof. Paweł Leszczyński, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego, oddział w Gorzowie Wlkp..

4.Czym wyróżniały się kobiety lewicy w praktyce politycznej III RP? – prof. Jacek Raciborski/Katarzyna  Kądziela

5.Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Winiarczyk –Kossakowska. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Panel  prowadzi  Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK, 

godz. 13,30-15,00.

Panel  IV.  Nowe  ścieżki  ruchów  emancypacyjneych  kobiet – strategie   na najbliższe  lata.

Ewa Marciniak (UW),   Joanna Mucha (PO),   Jolanta Banach,   Anna Skrzypek (Bruksela), Katarzyna Waniek (Austria/Szwajcaria);

Panel prowadzi  Agata CZARNACKA,

godz. 15,00-16,15.

ZAKOŃCZENIE – godz.16.30