Szanowni Państwo! Odbyte w dniu 5 kwietnia spotkanie poświęconej 30-ej rocznicy zakończenia obrad Okrągłego Stołu pokazało, że problem ten budzi nadal żywe spory wśród interesujących się polityką. Zanim zamieścimy relację z tego spotkania, chcielibyśmy przekazać Państwu książkę prof. Karola B. Janowskiego, który już kilka lat temu zaprezentował swój pogląd na przebieg wydarzeń w latach 80-tych ubiegłego wieku oraz genezę i przebieg Okrągłego Stołu. Dokonujemy tego za zgodą Autora, bowiem dwa wydania tej pozycji są już wyczerpane, a opinie Profesora Janowskiego – wybitnego polskiego politologa – zasługują na uwagę.