Artykuły

Silny jak obywatel

Czas jakiś temu, Krzysztof Janik  -  Sekretarz projektu Daszynski2018, oraz jeden z istotnych współtwórców lewicy w Polsce -  opublikował w "Rzeczpospolitej" poniższy tekst. Materiał ten jest efektem przemyśleń i wniosków na temat tego na ile doświadczenia historyczne...

A to ci historia!

W polskich warunkach nie sposób uwolnić się od niej. Powraca każdego dnia za sprawą publicystów, znawców przedmiotu, różnych takich innych, a jeszcze częściej polityków. Maciej Janowski pisząc w dodatku historycznym „Gazety Wyborczej” o okresie średniowiecza zwraca...

Drogi ku niepodległości

Wieś, nie ta pańska, a chłopska, podążała bardzo długim, wyboistym gościńcem, ku polskości jako identyfikacji z narodową wspólnotą, a jeszcze dłużej do obywatelskiej tożsamości z państwem. Rok po zajęciu przez Austrię części ziem polskich wizytował je cesarz Józef II...

70 lat Powszechnej Organizacji SŁUŻBA POLSCE

W tym roku minęło 70 lat od utworzenia Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Ta państwowa organizacja paramilitarna utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego...

Pomnik Grunwaldzki

Na przełomie XIX I XX wieku dwa dokonania artystyczne zrealizowane w przestrzeni publicznej miały szczególny wpływ na narodową świadomość pokoleń Polaków tamtych czasów. Przywołując znaczące wydarzenia z naszej historii, wplatając się w nią, dzieliły swoje dalsze losy...

Drogi ku niepodległości – nasi nauczyciele

Prowadzili nas nimi przez czas zaborów, w zmartwychwstałym państwie, w okresie okupacji, wreszcie znowu w Polsce – nasi nauczyciele, profesorzy, wychowawcy. 11 listopada prawie wszystko odbędzie się, jak zwykle, czyli sporo maszerującego wojska, przemówienie...

100 lat temu zmarł Edward Abramowski (1868-1918)

Socjalista ducha Jego nazwisko („towarzysz Abramowski”) pojawia się w groteskowym kontekście, obok „dziewki bosej od samego pana Wyspiańskiego” i „dziarskich chłopców”, w „Szewcach” Witkacego, jako rodzaj figury uosabiającej, w tonie z lekka ironicznym, ruch...