A to ci historia!

W polskich warunkach nie sposób uwolnić się od niej. Powraca każdego dnia za sprawą publicystów, znawców przedmiotu, różnych takich innych, a jeszcze częściej polityków. Maciej Janowski pisząc w dodatku historycznym „Gazety Wyborczej” o okresie średniowiecza zwraca...

Drogi ku niepodległości

Wieś, nie ta pańska, a chłopska, podążała bardzo długim, wyboistym gościńcem, ku polskości jako identyfikacji z narodową wspólnotą, a jeszcze dłużej do obywatelskiej tożsamości z państwem. Rok po zajęciu przez Austrię części ziem polskich wizytował je cesarz Józef II...

70 lat Powszechnej Organizacji SŁUŻBA POLSCE

W tym roku minęło 70 lat od utworzenia Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Ta państwowa organizacja paramilitarna utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego...

Pomnik Grunwaldzki

Na przełomie XIX I XX wieku dwa dokonania artystyczne zrealizowane w przestrzeni publicznej miały szczególny wpływ na narodową świadomość pokoleń Polaków tamtych czasów. Przywołując znaczące wydarzenia z naszej historii, wplatając się w nią, dzieliły swoje dalsze losy...

NEWSLETTER

FreshMail.pl