Silny jak obywatel

Czas jakiś temu, Krzysztof Janik  –  Sekretarz projektu Daszynski2018, oraz jeden z istotnych współtwórców lewicy w Polsce –  opublikował w „Rzeczpospolitej” poniższy tekst. Materiał ten jest efektem przemyśleń i wniosków na temat tego na ile...

A to ci historia!

W polskich warunkach nie sposób uwolnić się od niej. Powraca każdego dnia za sprawą publicystów, znawców przedmiotu, różnych takich innych, a jeszcze częściej polityków. Maciej Janowski pisząc w dodatku historycznym „Gazety Wyborczej” o okresie średniowiecza zwraca...

Drogi ku niepodległości

Wieś, nie ta pańska, a chłopska, podążała bardzo długim, wyboistym gościńcem, ku polskości jako identyfikacji z narodową wspólnotą, a jeszcze dłużej do obywatelskiej tożsamości z państwem. Rok po zajęciu przez Austrię części ziem polskich wizytował je cesarz Józef II...

70 lat Powszechnej Organizacji SŁUŻBA POLSCE

W tym roku minęło 70 lat od utworzenia Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Ta państwowa organizacja paramilitarna utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego...

NEWSLETTER

FreshMail.pl