Daszyński – biografia

26 X 1866 – Urodził się w Zbarażu

1888 – Złożył eksternistyczny egzamin dojrzałości w Krakowie; zapisał się na studia

1889 – Pobyt w Królestwie Polskim (areszt i wydalenie)

1890 – Pobyt we Francji i w Szwajcarii

28-30 VI 1891 – Udział w Wiedniu w kongresie socjaldemokracji austriackiej

VIII 1891 – Przewodniczył delegacji polskiej podczas Międzynarodowego Kongresu Socjalistycznego w Brukseli

11 III 1897 / 13 XII 1900 / 16 XII 1907 / 13 VI 1911 – Wybrany do parlamentu austriackiego

V 1902 – Wybrany do Rady Miejskiej Krakowa

28 X 1918 – Objął stanowisko wiceprezesa Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie

7 XI 1918 – Został premierem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie

26 I 1919 – W Krakowie uzyskał mandat posła do Sejmu Ustawodawczego

24 VII 1920 – Został wicepremierem w koalicyjnym rządzie W. Witosa

4 I 1921 – Na polecenie władz PPS z grudnia 1920 r. ustąpił z rządu W. Witosa

5 XI 1922 / 4 III 1928 / 16 XI 1930 – Uzyskał mandat poselski

20 XI 1925 – Objął stanowisko wicemarszałka Sejmu

27 III 1928 – Wybrany na stanowisko marszałka Sejmu (do 1930)

31 X 1929 – Odmówił otwarcia obrad Sejmu „pod bagnetami, karabinami i szablami”

II 1934 – XXIII Kongres PPS w Warszawie wybrał go przewodniczącym honorowym

31 X 1936 – Zmarł w Bystrej

3 XI 1936 – Manifestacyjny pogrzeb I. Daszyńskiego w Krakowie na cmentarzu Rakowickim