O nas

CZŁONKOWIE –  ZAŁOŻYCIELE SPOŁECZNEGO KOMITETU LEWICY

 1. Andrzej ANTOSZEWSKI – prof. dr hab., prawnik i politolog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych.
 2. Marek BALICKI –  lekarz, b. Minister Zdrowia,  działacz polityczny, społeczny i zawodowy.
 3. Jolanta BANACH – nauczycielka, samorządowiec , specjalizuje się w polityce społecznej,  działaczka organizacji pozarządowych.
 4. Anna BAŃKOWSKA – ekonomistka, polityk społeczny, b. prezes  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działaczka Ligi Kobiet Polskich.
 5. Marek BARAŃSKI – prof. dr hab.,  politolog, wykładowca akademicki,  samorządowiec, działacz polityczny.
 6. Krzysztof BASZCZYŃSKI – pedagog, nauczyciel, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 7. Marek BELKA – prof. dr hab., ekonomista, wykładowca akademicki, b. Prezes Rady Ministrów RP.
 8. Edwin BENDYK – publicysta, dziennikarz specjalizujące się w nauce i postępie.
 9. Robert BIEDROŃ – prezydent Słupska, działacz społeczny i polityczny.
 10. Ireneusz BIL – dr, ekonomista, wykładowca akademicki, dyrektor Fundacji Amicus Europae.
 11. Max BOJARSKI – teolog, publicysta i wydawca, działacz społeczny w organizacjach pozarządowych.
 12. Grzegorz BONUSIAK – dr hab., wykładowca akademicki, specjalizuje się w regionalizmach i problematyce ludności rdzennej.
 13. Paweł BORECKI  – dr hab., wykładowca akademicki, prawnik, działacz społeczny, członek władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.
 14. Marek BOROWSKI – senator RP, b. Marszałek Sejmu RP,  b. przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej
 15. Bolesław BORYSIUK – dr,  przewodniczący Partii Regionów, publicysta.
 16. Zygmunt BOSIAKOWSKI – prof. dr hab., ekonomista, organizator nauki, działacz społeczny.
 17. Paweł BOŻYK – Prof. dr hab., ekonomista, działacz społeczny i polityczny, przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.
 18. Jerzy BRALCZYK – prof. dr hab. , językoznawca, wykładowca akademicki, autor ogólnopolskich akcji służących upowszechnianiu kultury języka polskiego.
 19. Sławomir BRONIARZ – nauczyciel, historyk, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 20. Stefan BUDZISZEWSKI – przewodniczący Stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego, działacz społeczny.
 21. Andrzej CELIŃSKI – socjolog,  b. Minister Kultury, działacz społeczny i polityczny.
 22. Franciszek CIEMNY – dziennikarz, działacz społeczny
 23. Włodzimierz CIMOSZEWICZ – dr, prawnik, wykładowca akademicki, b. Prezes Rady Ministrów.
 24. Anna SKRZYPEK-CLAASSENS – dr  nauk politycznych, Senior Research Fellow w Fundacji Postępowych Studiów Europejskich (FEPS). Działaczka społeczna i polityczna.
 25. Dariusz CYCHOL – dziennikarz, publicysta, red. nacz. Fakty i Mity.
 26. Agata CZARNACKA – filozofka, publicystka, działaczka feministyczna.
 27. Ryszard CZARNY – prof. dr hab.,  b. Minister Edukacji Narodowej, wykładowca akademicki.
 28. Włodzimierz CZARZASTY – przewodniczący SLD, wydawca, b.  przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka.
 29. Krzysztof CZESZEJKO-SOCHACKI – prawnik, adwokat, urzędnik państwowy. Działacz społeczny i  zawodowy, b. członek Trybunału Stanu.
 30. Eugeniusz CZYKWIN – dziennikarz i publicysta, działacz społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej.
 31. Wojciech DŁUGOBORSKI – samorządowiec, Prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich,  Zastępca Burmistrza w Chojnie.
 32. Henryk DOMAŃSKI – prof. dr hab., dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, badacz problemów stratyfikacji  i ruchliwości społecznej.
 33. Jerzy DOMAŃSKI – dziennikarz, Redaktor Naczelny Tygodnika „Przegląd”,  b. przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
 34. Andrzej DOMINICZAK – publicysta, tłumacz, działacz społeczny, prezes Towarzystwa Humanistycznego.
 35. Paweł DYBICZ – dziennikarz i publicysta historyczny.
 36. Tadeusz FERENC – ekonomista i samorządowiec, prezydent Rzeszowa.
 37. Agata FISZ – absolwentka Politechniki Lubelskiej, samorządowiec, Prezydent Chełma Lubelskiego.
 38. Stanisław GABRIELSKI – działacz społeczny, b. przewodniczący ZMW i ZSP, b. poseł na Sejm „kontraktowy”.
 39. Piotr GADZINOWSKI – dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Trybuny”.
 40. Sebastian GAJEWSKI  – dr, wykładowca akademicki, działacz społeczny.
 41. Krzysztof GAWKOWSKI –  dr, wykładowca akademicki, autor książek beletrystycznych.
 42. Maciej GDULA – dr hab.,socjolog i politolog, publicysta i wykładowca akademicki, członek zespołu Krytyki Politycznej.
 43. Adam GIEREK – prof. dr hab., wykładowca akademicki, poseł do Parlamentu Europejskiego.
 44. Witold GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI –  samorządowiec i działacz społeczny, b. prezydent Elbląga, b. poseł na Sejm RP i senator.
 45. Bogusław GORSKI – przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.
 46. Krzysztof GRZĄDZIEL – przedsiębiorca, działacz samorządowy, założyciel Fundacji “Samotna Mama”
 47. Jan GUZ  –  przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
 48. Jan HARTMAN – prof. dr hab. , filozof i bioetyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz społeczny I polityczny, publicysta.
 49. Jerzy Hausner – prof. dr hab., wykładowca akademicki, ekonomista, działacz społeczny.
 50. Ryszard HIŃCZA – dziennikarz, publicysta.
 51. Tadeusz IWIŃSKI – prof. dr hab., politolog, wykładowca akademicki,  znawca  stosunków międzynarodowych.
 52. Andrzej JAESCHKE – prof. dr hab., prawnik i politolog, wykładowca akademicki, samorządowiec i działacz społeczny.
 53. Krzysztof JANIK – dr, wykładowca akademicki,   b. Minister SWiA.
 54. Jerzy JASKIERNIA – prof. dr hab., wykładowca akademicki, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarzadzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, b. Minister Sprawiedliwości.
 55. Tadeusz JĘDRZEJCZAK – członek zarządu województwa lubuskiego, b. prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, wykładowca akademicki.
 56. Ryszard  KALISZ – adwokat, b. szef Kancelarii Prezydenta RP,  b. Minister SWiA.
 57. Anna KARGOL – dr hab., politolog, historyk kultury, wykładowca akademicki.
 58. Mirosław KARWAT – prof. dr hab. , politolog, wykładowca akademicki, publicysta.
 59. Arkadiusz  KASZNIA – działacz społeczny i sportowy.
 60. Katarzyna KĄDZIELA  – działaczka społeczna i polityczna, publicystka, dyr. Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.
 61. Józef KLASA – polityk, dyplomata, przedsiębiorca, członek-założyciel Stowarzyszenia „Kuźnica”
 62. Marek KLIMCZAK – ekonomista, działacz społeczny, przewodniczący Stowarzyszenia POKOLENIA.
 63. Jerzy KORNAŚ – prof. dr hab., politolog, wykładowca akademicki, publicysta, działacz polityczny.
 64. Marek KOSSAKOWSKI –  Przewodniczący Partii Zieloni
 65. Stefan KRAJEWSKI – prof. dr hab. , wykładowca akademicki, b. konsultant Banku Światowego.
 66. Zbigniew KRUSZEWSKI – prof. dr hab., rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
 67. Hieronim KUBIAK – prof. dr hab., socjolog, wykładowca akademicki, współzałożyciel i prezes honorowy Stowarzyszenia „Kuźnica”
 68. Leszek KUBICKI – prof. dr hab., prawnik, wykładowca akademicki, sędzia SN w stanie spoczynku, b. Minister Sprawiedliwości.
 69. Grzegorz KURCZUK – dr, prawnik i politolog, działacz sportowy,  b. Minister Sprawiedliwości.
 70. Roman KURKIEWICZ – dziennikarz, publicysta i felietonista, wykładowca akademicki.
 71. Andrzej KURZ – pisarz i wydawca, b. wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Kuźnica”.
 72. Aleksander KWAŚNIEWSKI – b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 73. Robert KWIATKOWSKI – przedsiębiorca, polityk, działacz społeczny.
 74. Stanisław KWIATKOWSKI – prof. dr hab., socjolog, wykładowca akademicki.
 75. Barbara LABUDA –  polityk, dyplomatka,  działaczka społeczna i polityczna.
 76. Tomasz LEWANDOWSKI – działacz społeczny, samorządowiec, Wiceprezydent Poznania.
 77. Bogusław LIBERADZKI – prof. dr hab., poseł do Parlamentu Europejskiego,  b. Minister Transportu.
 78. Krzysztof LUBCZYŃSKI – dziennikarz, działacz kultury, społecznik.
 79. Ryszard  ŁUKASIK – admirał w stanie spoczynku, b. dowódca Marynarki Wojennej.
 80. Krystyna ŁYBACKA – dr, posłanka do Parlamentu Europejskiego,  b.  Minister Edukacji Narodowej, wykładowca akademicki.
 81.  Anna MACKIEWICZ – wiceprezydent Bydgoszczy, nauczycielka, działaczka społeczna.
 82. Jacek MAJCHROWSKI – prof. dr hab., historyk idei, wykładowca akademicki, prezydent Krakowa.
 83. Adam MARSZAŁEK – dr, historyk, wykładowca akademicki, wydawca  książek z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
 84. Grzegorz MATUSZAK – prof. dr hab., socjolog pracy, wykładowca akademicki,  działacz społeczny i polityczny.
 85. Krzysztof MATYJASZCZYK – działacz społeczny, prezydent Częstochowy.
 86. Andrzej MENCWEL – prof. dr hab., historyk literatury, krytyk, eseista, publicysta, wykładowca akademicki.
 87. Leszek MILLER – działacz polityczny,  b. Prezes Rady Ministrów RP.
 88. Beata MOSKAL-SŁANIEWSKA – dziennikarka, przedsiębiorca, działaczka społeczna, prezydent Świdnicy.
 89. Piotr MUSIAŁ – ekonomista, prawnik, działacz społeczny na rzecz świeckości państwa, przewodniczący partii „Wolność i Równość”.
 90. Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK –  dr hab., politolog, wykładowca akademicki, wieloletnia radna Łodzi,  działacz społeczny i polityczny.
 91. Lech NIKOLSKI – dr, historyk i politolog, wykładowca akademicki, b. szef  Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.
 92. Barbara NOWACKA – informatyczka, działaczka społeczna, animatorka ruchów feministycznych, przewodniczy Stowarzyszeniu Inicjatywa Polska.
 93. Tadeusz NOWAK – dr, politolog,  wykładowca akademicki, działacz społeczny i polityczny
 94. Wanda NOWICKA – działaczka społeczna, feministka.
 95. Józef NOWICKI – prezydent Konina, działacz społeczny i samorządowy.
 96. Wojciech OLEJNICZAK – dr, ekonomista,  b. Wicemarszałek Sejmu.
 97. Maria OLEKSY – działaczka społeczna, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego PCK.
 98. Wiesław OLSZEWSKI – ekonomista, b. wojewoda bydgoski, b. wiceprzewodniczący Rady Miasta, działacz społeczny i samorządowy.
 99. Jan ORDYŃSKI – dziennikarz i publicysta, wiceprzewodniczący Towarzystwa Dziennikarskiego.
 100. Longin PASTUSIAK – prof. dr hab., wykładowca akademicki, amerykanista, b. Marszałek Senatu.
 101. Karolina PAWLICZAK – prawniczka, działaczka samorządowa, radna miejska w Kaliszu, specjalistka od zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.
 102. Paulina PIECHNA-WIĘCKIEWICZ  – prawniczka, działaczka samorządowa, radna Warszawy.
 103. Katarzyna PIEKARSKA – prawniczka, działaczka społeczna, b. sekretarz stanu w MSWiA.
 104. Józef PINIOR – wykładowca akademicki, b. poseł do Parlamentu Europejskiego, działacz społeczny i polityczny.
 105. Ryszard PIOTROWSKI – dr hab., konstytucjonalista, wykładowca akademicki.
 106. Zbigniew PODRAZA – lekarz, działacz samorządowy i społeczny,  prezydent Dąbrowy Górniczej.
 107. Marek POL – polityk, przedsiębiorca, działacz społeczny. B. Wiceprezes Rady Ministrów.
 108. Przemysław POTOCKI – dr, wykładowca akademicki, publicysta i działacz społeczny.
 109. Przemysław PREKIEL – dr, publicysta, badacz historii najnowszej, działacz społeczny.
 110. Bożena PRZYŁUSKA – przedsiębiorczyni, publicystka, działaczka społeczna, współautorka akcji  Świecka Szkoła
 111. Jacek RACIBORSKI – prof. dr hab. , wykładowca akademicki,  specjalizuje się w zagadnieniach teorii i praktyki demokracji, wydawca.
 112. Andrzej RADZIKOWSKI – działacz związkowy, wiceprzewodniczący OPZZ.
 113. Janusz REYKOWSKI – prof. dr hab., psycholog społeczny, wykładowca akademicki.
 114. Janusz ROLICKI – dziennikarz, publicysta.
 115. Andrzej ROMANOWSKI – prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Redaktor Naczelny Polskiego Słownika Biograficznego, publicysta.
 116. Andrzej ROZENEK – dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i polityczny.
 117. Bartosz RYDLIŃSKI – dr, wykładowca akademicki, prezes zarządu Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.
 118. Jakub RZEKANOWSKI – dziennikarz, publicysta,  red. nacz. „Głosu Nauczycielskiego”.
 119. Paweł SĘKOWSKI – dr, historyk, wykładowca akademicki, prezes Stowarzyszenia „Kuźnica”.
 120. Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI – dr hab., politolog, wykładowca akademicki, b. Minister SWiA, b. szef Agencji Wywiadu.
 121. Izabela SIERAKOWSKA – nauczycielka, działaczka społeczna i polityczna.
 122. Marek SIWIEC – działacz społeczny i polityczny, dyrektor  Babi Yar Holocaust Memorial Center.
 123. Rafał SKĄPSKI – prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kuźnica, b.  prezes PIW, wydawca.
 124. Zdzisław SŁOWIK – dr, publicysta, redaktor naczelny „Res Humana”, działacz społeczny.
 125. Robert SMOLEŃ – działacz społeczny i polityczny, Prezes Fundacji im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 126. Michał SYSKA – dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, działacz społeczny i polityczny, publicysta, członek zespołu „Krytyki Politycznej”.
 127. Krzysztof SZAMAŁEK – prof. dr hab., wykładowca akademicki, b. przewodniczący Stowarzyszenia „Ordynacka”, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
 128. Kazimiera SZCZUKA – publicystka i krytyczka literacka, działaczka społeczna.
 129. Andrzej SZEJNA – prawnik i ekonomista, wykładowca akademicki.
 130. Piotr SZUMLEWICZ – dziennikarz, działacz związkowy, przewodniczący Mazowsza OPZZ.
 131. Lech SZYMAŃCZYK – działacz związkowy i społeczny, przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Ludzi Pracy.
 132. Edward Szymański – działacz społeczny i polityczny.
 133. Wiesław SZYMAŃSKI – prof. dr hab.. lekarz, wykładowca akademicki.
 134. Dariusz SZYMCZYCHA – dziennikarz, publicysta, b. redaktor naczelny „Trybuny”.
 135. Czesław ŚLEZIAK – historyk, ekolog, działacz społeczny i polityczny, b. Minister Środowiska
 136. Michał ŚLIWA – prof. dr hab., historyk, wykładowca akademicki.
 137. Sławomir TABKOWSKI – dr, dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.
 138. Ryszard TOMCZYK – dr hab., prof. nadzw. USz, historyk,  działacz samorządowy.
 139. Małgorzata TRACZ – Przewodnicząca Partii Zieloni
 140. Tomasz TRELA – działacz społeczny i samorządowy, I wiceprezydent Łodzi.
 141. Marian TURSKI – dziennikarz, Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego
 142. Wiesław UCHAŃSKI – dr, prawnik i filozof, wydawca, działacz kultury.
 143. Andrzej  WALICKI – prof. dr hab., historyk idei, wykładowca akademicki.
 144. Danuta WANIEK – dr hab., wykładowca akademicki,  b. szefowa Kancelarii Prezydenta RP, b. przewodnicząca KRRiTV.
 145. Jerzy WENDERLICH – dziennikarz, b. wicemarszałek Sejmu RP, działacz polityczny.
 146. Andrzej WERBLAN – prof. dr hab., historyk, wykładowca akademicki, działacz polityczny, publicysta.
 147. Jerzy WIATR – prof. dr hab., socjolog, b. Minister Edukacji Narodowej, rektor honorowy Europejskiej  Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.
 148. Sławomir WIATR – dr, wykładowca akademicki, prezes Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza.
 149. Jan WIDACKI  – prof. dr hab., prawnik, wykładowca akademicki i organizator nauki, adwokat,  dyplomata, b. wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
 150. Sebastian WIERZBICKI – socjolog, b. radny warszawski, wiceprzewodniczący Rady Miasta.
 151. Małgorzata WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA –  dr hab., wykładowca akademicki, b. Sekretarz Stanu w MSWiA, działaczka społeczna.
 152. Grzegorz WIŚNIEWSKI – pisarz, krytyk literacki, działacz kultury, wiceprezes Związku Literatów Polskich.
 153. Waldemar WITKOWSKI – działacz spółdzielczy, przewodniczący Unii Pracy.
 154. Jan WOSTOWSKI –  Prezes Fundacji „Cepelia”
 155. Mirosław WORONIECKI – adwokat, specjalista prawa cywilnego, działacz społeczny i polityczny.
 156. Andrzej ZAŁUCKI – historyk, dyplomata, działacz społeczny.
 157. Janusz ZEMKE – poseł do Parlamentu Europejskiego,  b. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
 158. Andrzej ZIEMSKI – publicysta, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Redaktor naczelny „Przeglądu Socjalistycznego”.
 159. Jacek ŻAKOWSKI – dziennikarz i publicysta.
 160. Wiesław ŻÓŁTKOWSKI – ekonomista, przedsiębiorca, historyk gospodarki.

 ORAZ

Obywatelskich członków Społecznego Komitetu Lewicy